Yesusa film Kooretena

Yesusa

Be yelutuwaafa ayti haydhi be denndo aallo Yesusay uddi woggako axi buroni baata micushaniko e hicha. Luqaasey diizo fissharuwaaka aba e hantosaara waake bisha be eeha e beysosaara beyesukko nu danda‘e.